Praca - Робота
Movapp logo

praca administracyjnaадміністративна робота[administratywna robota]
transport, logistyka i zaopatrzenieтранспорт, логістика та постачання[transport, lohistyka ta postaczannja]
farmakologiaфармакологія[farmakolohija]
gastronomiaсфера харчування[sfera charczuwannja]
kultura, sztuka i prace twórczeкультура, мистецтво та творча діяльність[kultura, mystectwo ta tworcza dijalnisć]
marketingмаркетинг[marketynh]
ochrona i bezpieczeństwoохорона та забезпечення порядку[ochorona ta zabezpeczennja porjadku]
początkowa pensjaпочаткова зарплатня[poczatkowa zarplatnja]
zwiększenie pensjiпідвищення зарплатні[pidwyszczennja zarplatni]
zmniejszenie pensjiзменшення зарпалтні[zmenszennja zarpaltni]
wynagrodzenie bruttoбрудна зарплатня (без вирахування податків)[brudna zarplatnja (bez wyrachuwannja podatkiw)]
wynagrodzenie nettoчиста зарплатня[czysta zarplatnja]
premiaпремія[premija]
benefitбонус[bonus]
zasiłek chorobowyлікарняний[likarnjanyj]
prawo do zasiłku chorobowegoправо на оплачуваний лікарняний[prawo na oplaczuwanyj likarnjanyj]
urlopвідпустка[widpustka]
prace rzemieślnicze i manualneремісництво та ручна праця[remisnyctwo ta ruczna pracja]
usługiсфера послуг[sfera posluh]
budownictwo i nieruchomościбудівництво та нерухомість[budiwnyctwo ta neruchomisć]
budowa maszynмашинобудування[maszynobuduwannja]
inżynieria i projektowanieтехніка та конструювання[technika ta konstrujuwannja]
nauka i badaniaнаукова та дослідна робота[naukowa ta doslidna robota]
produkcja i przemysłвиробництво та промисловість[wyrobnyctwo ta promyslowisć]
edukacjaосвіта[oswita]
praca z klientamiробота з клієнтами[robota z klijentamy]
opieka zdrowotna i społecznaохорона здоров'я та соціальний захист[ochorona zdorow'ja ta socialnyj zachyst]
urlop chorobowyвідгул[widhul]
Skończyłem studia na... Skończyłam studia na...Я вивчав... Я вивчала...[Ja wywczaw Ja wywczala]
Jakie ma Pani doświadczenie na tej pozycji? Jakie ma Pan doświadczenie na tej pozycji?Який у вас досвід для цієї вакансії?[Jakyj u was doswid dlja cijeji wakansiji]
branżaСпеціальність. Сфера[Specialnisć Sfera]
Mam doświadczenie w branży...Я маю досвід у сфері...[Ja maju doswid u sferi]
Pracowałem w... Pracowałam w...Я працював в... Я працювала в...[Ja pracjuwaw w Ja pracjuwala w]
List polecający. Referencjeрекомендація[rekomendacija]
Jakie ma Pani referencje? Jakie ma Pan referencje?Які у вас рекомендації?[Jaki u was rekomendaciji]
Co Pani umie? Co Pan umie?Що ви умієте?[Szczo wy umijete]
pracovat jako osoba samozatrudnionaпрацювати як ФОП[pracjuwaty jak FOP]
Podatek dochodowy,Податок на прибуток. Податок[Podatok na prybutok Podatok]
Proszę zadzwonić do Urzędu Skarbowego.Зателефонуйте в податкове управління.[Zatelefonujte w podatkowe uprawlinnja]
ubezpieczenie zdrowotneмедичне страхування[medyczne strachuwannja]
Muszę opłacać sobie ubezpieczenie zdrowotne?Мені потрібно оплачувати медичне страхування?[Meni potribno oplaczuwaty medyczne strachuwannja]
Proszę zadzwonić do ubezpieczalni.Зателефонуйте в страхову компанію.[Zatelefonujte w strachowu kompaniju]
Ubezpieczenie społeczneСоціальне страхування. Соціальне забезпечення[Socialne strachuwannja Socialne zabezpeczennja]
Muszę opłacać sobie ubezpieczenie społeczne?Мені потрібно оплачувати соціальне страхування?[Meni potribno oplaczuwaty socialne strachuwannja]
Jestem rzetelny. Jestem rzetelna.Я відповідальний. Я відповідальна.[Ja widpowidalnyj Ja widpowidalna]
Jestem sumienny. Jestem sumienna.Я сумлінний. Я сумлінна.[Ja sumlinnyj Ja sumlinna]
Jestem kreatywny. Jestem kreatywna.Я креативний. Я креативна.[Ja kreatywnyj Ja kreatywna]
Jestem proaktywny. Jestem proaktywna.Я активний. Я активна.[Ja aktywnyj Ja aktywna]
Jestem produktywny. Jestem produktywna.Я продуктивний. Я продуктивна.[Ja produktywnyj Ja produktywna]
Umiem pracować z komputerem.Умію працювати на комп'ютері.[Umiju pracjuwaty na komp'juteri]
Rejestr Karnyреєстр злочинів[rejestr zloczyniw]
Była Pani prawnie karana? Był Pan prawnie karany?У вас є довідка про несудимість?[U was je dowidka pro nesudymisć]
prawo jazdyпосвідчення водія[poswidczennja wodija]
Ma Pani prawo jazdy? Ma Pan prawo jazdy?У вас є права водія?[U was je prawa wodija]
zatrudnienieпрофесія[profesija]
umowa o pracę (UoP)основний трудовий договір[osnownyj trudowyj dohowir]
praca na pełen etatробота на повну ставку[robota na pownu stawku]
praca na część etatuробота з частковою зайнятістю[robota z czastkowoju zajnjatisću]
wolna pozycjaвакансія[wakansija]
FreelancingФріланс. Робота поза штатом[Frilans Robota poza sztatom]
osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarcząфізична особа-підприємець (ФОП)[fizyczna osoba-pidpryjemec (FOP)]
pracaробота[robota]
Proszę zadzwonić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.Зателефонуйте у відділ соціального забезпечення.[Zatelefonujte u widdil socialnoho zabezpeczennja]
umowa zlecenie (UZ)трудовий договір на виконання робіт[trudowyj dohowir na wykonannja robit]
umowa o dzieło (UoD)договір про трудову діяльність[dohowir pro trudowu dijalnisć]
Praca dorywcza. Fuszka.підробіток[pidrobitok]
KandydatКандидат. Здобувач[Kandydat Zdobuwacz]
ubiegać się o pracęподаватись на вакансію[podawatys na wakansiju]
Kandyduję na pozycję...Претендую на вакансію...[Pretenduju na wakansiju]
być zainteresowanym pracąцікавитись роботою[cikawytys robotoju]
Interesuje mnie pozycja...Мене цікавить вакансія...[Mene cikawyć wakansija]
list motywacyjnyмотиваційний лист[motywacijnyj lyst]
CVрезюме[rezjume]
Proszę wysłać nam swoje CV.Відправте нам своє резюме.[Widprawte nam swoje rezjume]
CV znajdzie Pani w załączniku tego e-maila. CV znajdzie Pan w załączniku tego e-maila.У додатку до цього емейлу міститься моє резюме.[U dodatku do coho emejlu mistyćsja moje rezjume]
edukacjaосвіта[oswita]
praktykaдосвід роботи[doswid roboty]
umiejętnościуміння[uminnja]
znajomość językówзнання мов[znannja mow]
okres próbnyстажування[stażuwannja]
okres wypowiedzeniaтермін розірвання (трудового договору)[termin rozirwannja (trudowoho dohoworu)]
Pensja. WynagrodzenieЗарплатня[Zarplatnja]