Komunikacja miejska - Громадський транспорт
Movapp logo

Jak tutaj działa komunikacja miejska?Як тут працює громадський транспорт?[Jak tut pracjuje hromadskyj transport?]
biletквиток[kwytok]
biletyквитки[kwytky]
Gdzie mogę kupić bilet?Де можна купити квиток?[De można kupyty kwytok?]
bilet czasowy komunikacji miejskiejпроїзний квиток[projiznyj kwytok]
Gdzie mogę dostać bilet czasowy komunikacji miejskiej?Де я можу отримати проїзний квиток?[De ja możu otrymaty projiznyj kwytok?]
Czy ten tramwaj jedzie do...?Цей трамвай їде до...?[Cej tramwaj jide do...?]
Czy ten autobus jedzie do...?Цей автобус їде до...?[Cej awtobus jide do...?]
metroметро[metro]
Jestem na linii 1?Це гілка 1?[Ce hilka 1?]
Jestem na linii 2?Це гілка 2?[Ce hilka 2?]
Gdzie mam się przesiąść (na inną linię)?Де мені перейти (на іншу гілку)?[De meni perejty (na inszu hilku)?]
Kiedy odjeżdża...?Коли їде...?[Koly jide...?]
autobusавтобус[awtobus]
tramwajтрамвай[tramwaj]
pociągпоїзд[pojizd]
za pięć minutза 5 хвилин[za 5 chwylyn]
sześćшість[szisć]
siedemсім[sim]
osiemвісім[wisim]
dziewięćдев'ять[dew'jać]
dziesięćдесять[desjać]