Liczby - Числа
Movapp logo

jedenодна[odna]
dwaдва[dwa]
trzyтри[try]
czteryчотири[czotyry]
pięćп'ять[p'jać]
sześćшість[szisć]
siedemсім[sim]
osiemвісім[wisim]
dziewięćдев'ять[dew'jać]
dziesięćдесять[desjać]
jedenaścieодинадцять[odynadcjać]
dwanaścieдванадцять[dwanadcjać]
trzynaścieтринадцять[trynadcjać]
czternaścieчотирнадцять[czotyrnadcjać]
piętnaścieп'ятнадцять[p'jatnadcjać]
szesnaścieшістнадцять[szistnadcjać]
siedemnaścieсімнадцять[simnadcjać]
osiemnaścieвісімнадцять[wisimnadcjać]
dziewiętnaścieдев'ятнадцять[dew'jatnadcjać]
dwadzieściaдвадцять[dwadcjać]
trzydzieściтридцять[trydcjać]
czterdzieściсорок[sorok]
pięćdziesiątп'ятдесят[p'jatdesjat]
sześćdziesiątшістдесят[szistdesjat]
siedemdziesiątсімдесят[simdesjat]
osiemdziesiątвісімдесят[wisimdesjat]
dziewięćdziesiątдев'яносто[dew'janosto]
stoсто[sto]
dwieścieдвісті[dwisti]
trzystaтриста[trysta]
czterystaчотириста[czotyrysta]
pięćsetп'ятсот[p'jatsot]
sześćsetшістсот[szistsot]
siedemsetсім сотень[sim soteń]
osiemsetвісім сотень[wisim soteń]
dziewięćsetдев'ять сотень[dew'jać soteń]
tysiącтисяч[tysjacz]
dwa tysiąceдві тисячі[dwi tysjaczi]
trzy tysiąceтри тисячі[try tysjaczi]
cztery tysiąceчотири тисячі[czotyry tysjaczi]
pięć tysięcyп'ять тисяч[p'jać tysjacz]
sześć tysięcyшість тисяч[szisć tysjacz]
siedem tysięcyсім тисяч[sim tysjacz]
osiem tysięcyвісім тисяч[wisim tysjacz]
dziewięć tysięcyдев'ять тисяч[dew'jać tysjacz]
dziesięć tysięcyдесять тисяч[desjać tysjacz]
milionмільйон[miljon]
dwa milionyдва мільйони[dwa miljony]
trzy milionyтри мільйони[try miljony]
cztery milionyчотири мільйони[czotyry miljony]
pięć milionówп'ять мільйонів[p'jać miljoniw]
sześć milionówшість мільйонів[szisć miljoniw]
siedem miliionówсім мільйонів[sim miljoniw]
osiem milionówвісім мільйонів[wisim miljoniw]
dziewięć milionówдев'ять мільйонів[dew'jać miljoniw]
dziesięć milionówдесять мільйонів[desjać miljoniw]