Робота - Praca
Movapp logo

адміністративна роботаpraca administracyjna[праца адміністрацийна]
транспорт, логістика та постачанняtransport, logistyka i zaopatrzenie[транспорт, льоґістика і заопатженє]
фармакологіяfarmakologia[фармакольоґя]
сфера харчуванняgastronomia[ґастрономя]
культура, мистецтво та творча діяльністьkultura, sztuka i prace twórcze[культура, штука і праце твурче]
маркетингmarketing[маркетінґ]
охорона та забезпечення порядкуochrona i bezpieczeństwo[охрона і безпєченьство]
початкова зарплатняpoczątkowa pensja[почонткова пенся]
підвищення зарплатніzwiększenie pensji[звєнкшенє пенсї]
зменшення зарпалтніzmniejszenie pensji[змнєйшенє пенсї]
брудна зарплатня (без вирахування податків)wynagrodzenie brutto[винаґродзенє брутто]
чиста зарплатняwynagrodzenie netto[винаґродзенє нетто]
преміяpremia[премя]
бонусbenefit[бенефіт]
лікарнянийzasiłek chorobowy[засіуек хоробови]
право на оплачуваний лікарнянийprawo do zasiłku chorobowego[право до засіуку хоробовеґо]
відпусткаurlop[урльоп]
ремісництво та ручна працяprace rzemieślnicze i manualne[праце жемєсьльніче і мануальне]
сфера послугusługi[усууґі]
будівництво та нерухомістьbudownictwo i nieruchomości[будовніцтво і нєрухомосьці]
машинобудуванняbudowa maszyn[будова машин]
техніка та конструюванняinżynieria i projektowanie[інжинєря і проєктованє]
наукова та дослідна роботаnauka i badania[наука і баданя]
виробництво та промисловістьprodukcja i przemysł[продукця і пжемису]
освітаedukacja[едукаця]
робота з клієнтамиpraca z klientami[праца з клєнтамі]
охорона здоров'я та соціальний захистopieka zdrowotna i społeczna[опєка здровотна і споуечна]
відгулurlop chorobowy[урльоп хоробови]
Я вивчав... Я вивчала...Skończyłem studia na... Skończyłam studia na...[Сконьчиуем студя на Сконьчиуам студя на]
Який у вас досвід для цієї вакансії?Jakie ma Pani doświadczenie na tej pozycji? Jakie ma Pan doświadczenie na tej pozycji?[Якє ма Пані досьвядченє на тей позицї Якє ма Пан досьвядченє на тей позицї]
Спеціальність. Сфераbranża[бранжа]
Я маю досвід у сфері...Mam doświadczenie w branży...[Мам досьвядченє в бранжи]
Я працював в... Я працювала в...Pracowałem w... Pracowałam w...[Працовауем в Працовауам в]
рекомендаціяList polecający. Referencje[Ліст полєцайонци Референцє]
Які у вас рекомендації?Jakie ma Pani referencje? Jakie ma Pan referencje?[Якє ма Пані референцє Якє ма Пан референцє]
Що ви умієте?Co Pani umie? Co Pan umie?[Цо Пані умє Цо Пан умє]
працювати як ФОПpracovat jako osoba samozatrudniona[працоvат яко особа самозатрудньона]
Податок на прибуток. ПодатокPodatek dochodowy,[Податек доходови,]
Зателефонуйте в податкове управління.Proszę zadzwonić do Urzędu Skarbowego.[Прошен задзвоніть до Уженду Скарбовеґо]
медичне страхуванняubezpieczenie zdrowotne[убезпєченє здровотне]
Мені потрібно оплачувати медичне страхування?Muszę opłacać sobie ubezpieczenie zdrowotne?[Мушен опуацать собє убезпєченє здровотне]
Зателефонуйте в страхову компанію.Proszę zadzwonić do ubezpieczalni.[Прошен задзвоніть до убезпєчальні]
Соціальне страхування. Соціальне забезпеченняUbezpieczenie społeczne[Убезпєченє споуечне]
Мені потрібно оплачувати соціальне страхування?Muszę opłacać sobie ubezpieczenie społeczne?[Мушен опуацать собє убезпєченє споуечне]
Я відповідальний. Я відповідальна.Jestem rzetelny. Jestem rzetelna.[Єстем жетельни Єстем жетельна]
Я сумлінний. Я сумлінна.Jestem sumienny. Jestem sumienna.[Єстем сумєнни Єстем сумєнна]
Я креативний. Я креативна.Jestem kreatywny. Jestem kreatywna.[Єстем креативни Єстем креативна]
Я активний. Я активна.Jestem proaktywny. Jestem proaktywna.[Єстем проактивни Єстем проактивна]
Я продуктивний. Я продуктивна.Jestem produktywny. Jestem produktywna.[Єстем продуктивни Єстем продуктивна]
Умію працювати на комп'ютері.Umiem pracować z komputerem.[Умєм працовать з компутерем]
реєстр злочинівRejestr Karny[Реєстр Карни]
У вас є довідка про несудимість?Była Pani prawnie karana? Był Pan prawnie karany?[Биуа Пані правнє карана Биу Пан правнє карани]
посвідчення водіяprawo jazdy[право язди]
У вас є права водія?Ma Pani prawo jazdy? Ma Pan prawo jazdy?[Ма Пані право язди Ма Пан право язди]
професіяzatrudnienie[затруднєнє]
основний трудовий договірumowa o pracę (UoP)[умова о працен (УоП)]
робота на повну ставкуpraca na pełen etat[праца на пеуен етат]
робота з частковою зайнятістюpraca na część etatu[праца на ченсьть етату]
вакансіяwolna pozycja[вольна позиця]
Фріланс. Робота поза штатомFreelancing[Фреелянцінґ]
фізична особа-підприємець (ФОП)osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą[особа провадзонца єдноособовон дзяуальносьть ґосподарчон]
роботаpraca[праца]
Зателефонуйте у відділ соціального забезпечення.Proszę zadzwonić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.[Прошен задзвоніть до Закуаду Убезпєчень Споуечних]
трудовий договір на виконання робітumowa zlecenie (UZ)[умова злєценє (УЗ)]
договір про трудову діяльністьumowa o dzieło (UoD)[умова о дзєуо (УоД)]
підробітокPraca dorywcza. Fuszka.[Праца доривча Фушка]
Кандидат. ЗдобувачKandydat[Кандидат]
подаватись на вакансіюubiegać się o pracę[убєґать сєн о працен]
Претендую на вакансію...Kandyduję na pozycję...[Кандидуєн на позицєн]
цікавитись роботоюbyć zainteresowanym pracą[бить заінтересованим працон]
Мене цікавить вакансія...Interesuje mnie pozycja...[Інтересує мнє позиця]
мотиваційний листlist motywacyjny[ліст мотивацийни]
резюмеCV[ЦV]
Відправте нам своє резюме.Proszę wysłać nam swoje CV.[Прошен висуать нам своє ЦV]
У додатку до цього емейлу міститься моє резюме.CV znajdzie Pani w załączniku tego e-maila. CV znajdzie Pan w załączniku tego e-maila.[ЦV знайдзє Пані в зауончніку теґо е-маіля ЦV знайдзє Пан в зауончніку теґо е-маіля]
освітаedukacja[едукаця]
досвід роботиpraktyka[практика]
умінняumiejętności[умєєнтносьці]
знання мовznajomość języków[знайомосьть єнзикув]
стажуванняokres próbny[окрес прубни]
термін розірвання (трудового договору)okres wypowiedzenia[окрес виповєдзеня]
ЗарплатняPensja. Wynagrodzenie[Пенся Винаґродзенє]