Громадський транспорт - Komunikacja miejska
Movapp logo

Як тут працює громадський транспорт?Jak tutaj działa komunikacja miejska?[Як тутай дзяуа комунікаця мєйска]
квитокbilet[білєт]
квиткиbilety[білєти]
Де можна купити квиток?Gdzie mogę kupić bilet?[Ґдзє моґен купіть білєт]
проїзний квитокbilet czasowy komunikacji miejskiej[білєт часови комунікацї мєйскєй]
Де я можу отримати проїзний квиток?Gdzie mogę dostać bilet czasowy komunikacji miejskiej?[Ґдзє моґен достать білєт часови комунікацї мєйскєй]
Цей трамвай їде до...?Czy ten tramwaj jedzie do...?[Чи тен трамвай єдзє до]
Цей автобус їде до...?Czy ten autobus jedzie do...?[Чи тен аутобус єдзє до]
метроmetro[метро]
Це гілка 1?Jestem na linii 1?[Єстем на лініі 1]
Це гілка 2?Jestem na linii 2?[Єстем на лініі 2]
Де мені перейти (на іншу гілку)?Gdzie mam się przesiąść (na inną linię)?[Ґдзє мам сєн пжесьонсьть (на іннон лінєн)]
Коли їде...?Kiedy odjeżdża...?[Кєди одєжджа]
автобусautobus[аутобус]
трамвайtramwaj[трамвай]
поїздpociąg[поцьонґ]
за 5 хвилинza pięć minut[за пєнть мінут]
шістьsześć[шесьть]
сімsiedem[сєдем]
вісімosiem[осєм]
дев'ятьdziewięć[дзєвєнть]
десятьdziesięć[дзєсєнть]