Числа - Liczby
Movapp logo

однаjeden[єден]
дваdwa[два]
триtrzy[тжи]
чотириcztery[чтери]
п'ятьpięć[пєнть]
шістьsześć[шесьть]
сімsiedem[сєдем]
вісімosiem[осєм]
дев'ятьdziewięć[дзєвєнть]
десятьdziesięć[дзєсєнть]
одинадцятьjedenaście[єденасьцє]
дванадцятьdwanaście[дванасьцє]
тринадцятьtrzynaście[тжинасьцє]
чотирнадцятьczternaście[чтернасьцє]
п'ятнадцятьpiętnaście[пєнтнасьцє]
шістнадцятьszesnaście[шеснасьцє]
сімнадцятьsiedemnaście[сєдемнасьцє]
вісімнадцятьosiemnaście[осємнасьцє]
дев'ятнадцятьdziewiętnaście[дзєвєнтнасьцє]
двадцятьdwadzieścia[двадзєсьця]
тридцятьtrzydzieści[тжидзєсьці]
сорокczterdzieści[чтердзєсьці]
п'ятдесятpięćdziesiąt[пєнтьдзєсьонт]
шістдесятsześćdziesiąt[шесьтьдзєсьонт]
сімдесятsiedemdziesiąt[сєдемдзєсьонт]
вісімдесятosiemdziesiąt[осємдзєсьонт]
дев'яностоdziewięćdziesiąt[дзєвєнтьдзєсьонт]
стоsto[сто]
двістіdwieście[двєсьцє]
тристаtrzysta[тжиста]
чотиристаczterysta[чтериста]
п'ятсотpięćset[пєнтьсет]
шістсотsześćset[шесьтьсет]
сім сотеньsiedemset[сєдемсет]
вісім сотеньosiemset[осємсет]
дев'ять сотеньdziewięćset[дзєвєнтьсет]
тисячtysiąc[тисьонц]
дві тисячіdwa tysiące[два тисьонце]
три тисячіtrzy tysiące[тжи тисьонце]
чотири тисячіcztery tysiące[чтери тисьонце]
п'ять тисячpięć tysięcy[пєнть тисєнци]
шість тисячsześć tysięcy[шесьть тисєнци]
сім тисячsiedem tysięcy[сєдем тисєнци]
вісім тисячosiem tysięcy[осєм тисєнци]
дев'ять тисячdziewięć tysięcy[дзєвєнть тисєнци]
десять тисячdziesięć tysięcy[дзєсєнть тисєнци]
мільйонmilion[мільон]
два мільйониdwa miliony[два мільони]
три мільйониtrzy miliony[тжи мільони]
чотири мільйониcztery miliony[чтери мільони]
п'ять мільйонівpięć milionów[пєнть мільонув]
шість мільйонівsześć milionów[шесьть мільонув]
сім мільйонівsiedem miliionów[сєдем міліьонув]
вісім мільйонівosiem milionów[осєм мільонув]
дев'ять мільйонівdziewięć milionów[дзєвєнть мільонув]
десять мільйонівdziesięć milionów[дзєсєнть мільонув]