Їдемо в зоопарк - Jedziemy do ZOO
Movapp logo

Шість квитків для...Sześć biletów dla...[Шесьть білєтув для]
квиток для дорослогоbilet dla dorosłego[білєт для доросуеґо]
дитинаdziecko[дзєцко]
дітиdzieci[дзєці]
Можу взяти план? Можу взяти карту?Mogę dostać plan?[Моґен достать плян]
Де ходить фунікулер?Gdzie jedzie kolej liniowa?[Ґдзє єдзє колєй ліньова]
Скільки коштує квиток?Ile kosztuje bilet?[Ілє коштує білєт]
Де знаходяться туалети?Gdzie są toalety?[Ґдзє сон тоалєти]
Де можна купити їжу?Gdzie mogę kupić jedzenie?[Ґдзє моґен купіть єдзенє]
Де можна купити напої?Gdzie mogę kupić picie?[Ґдзє моґен купіть піцє]
черепахиżółwie[жуувє]
антилопаantylopa[антильопа]
антилопиantylopy[антильопи]
папугаpapuga[папуґа]
папугиpapugi[папуґі]
мавпаmałpa[маупа]
дві мавпиdwie małpy[двє маупи]
Я правильно йду до...?Dobrze idę do...?[Добже іден до]
Можна спитати...Mogę się spytać...[Моґен сєн спитать]
Порадьте мені?Poradzicie mi?[Порадзіцє мі]
слонsłoń[суонь]
слониsłonie[суонє]
жирафżyrafa[жирафа]
жирафиżyrafy[жирафи]
пінгвінpingwin[пінґвін]
пінгвіниpingwiny[пінґвіни]
левlew[лєв]
Який автобус їде...Który autobus jedzie...[Ктури аутобус єдзє]
Де вхід?Gdzie jest wejście?[Ґдзє єст вейсьцє]
Де вихід?Gdzie jest wyjście?[Ґдзє єст вийсьцє]
Де каса?Gdzie jest kasa?[Ґдзє єст каса]
Скільки коштує квиток?Ile kosztuje bilet?[Ілє коштує білєт]
Один квиток для...Jeden bilet dla...[Єден білєт для]
Два квитки для...Dwa bilety dla...[Два білєти для]
Три квитки для...Trzy bilety dla...[Тжи білєти для]
Чотири квитки для...Cztery bilety dla...[Чтери білєти для]
П'ять квитків для...Pięć biletów dla...[Пєнть білєтув для]
зоопаркogród zoologiczny[оґруд зоольоґічни]
Їдемо в зоопарк.Jedziemy do ZOO.[Єдзєми до ЗОО]
Йдемо в зоопарк.Idziemy do ZOO.[Ідзєми до ЗОО]
Який трамвай їде...Który tramwaj jedzie...[Ктури трамвай єдзє]
левиlwy[льви]
зебраzebra[зебра]
зебриzebry[зебри]
бегемотhipopotam[гіпопотам]
бегемотиhipopotamy[гіпопотами]
дикобразjeżozwierz[єжозвєж]
дикобразиjeżozwierze[єжозвєже]
тигрtygrys[тиґрис]
тигриtygrysy[тиґриси]
черепахаżółw[жуув]