Польський алфавіт

Вивчіть польський алфавіт. Він складається з 23 літер латинського алфавіту, доповнених чотирма діакритичними знаками.

Ви можете завантажити алфавіт у форматі PDF.

A a

[а]

alfabet

[альфабет]

auto

[ауто]

ananas

[ананас]

Ą ą

[он]

książka

[ксьонжка]

brązowy

[бронзови]

gorący

[ґоронци]

B b

[Б]

biedronka

[бєдронка]

balon

[бальон]

banan

[банан]

C c

[ц]

cebula

[цебуля]

cytryna

[цитрина]

koniec

[конєц]

Ć ć

[ть]

postać

[постать]

spać

[спать]

pisać

[пісать]

Ci ci

[ть]

babcia

[бабця]

ciepły

[цєпуи]

ciągnąć

[цьонґнонть]

Cz cz

[ч]

czapka

[чапка]

czosnek

[чоснек]

uczucie

[учуцє]

D d

[д]

dom

[дом]

drabina

[драбіна]

drzewo

[джево]

[дь]

łódź

[уудь]

dźwięk

[дьвєнк]

krawędź

[кравендь]

Dzi dzi

[дь]

budzik

[будзік]

dziecko

[дзєцко]

dziadek

[дзядек]

[дж]

dżem

[джем]

dżinsy

[джінси]

dżungla

[джунґля]

E e

[е]

etykieta

[етикєта]

aleja

[алєя]

skala

[скаля]

Ę ę

[ен]

Księżyc

[Ксєнжиц]

łabędź

[уабендь]

zwierzę

[звєжен]

F f

[ф]

flaming

[флямінґ]

flamaster

[флямастер]

filc

[фільц]

G g

[ґ]

grzyb

[ґжиб]

głowa

[ґуова]

garnek

[ґарнек]

H h

[г]

hipopotam

[гіпопотам]

harmonijka

[гармонійка]

hasło

[гасуо]

I i

[і]

indyk

[індик]

igła

[іґуа]

imię

[імєн]

J j

[й]

jabłko

[ябуко]

jajecznica

[яєчніца]

jeż

[єж]

K k

[к]

kot

[кот]

krowa

[крова]

kaktus

[кактус]

L l

[ль]

lampa

[лямпа]

lew

[лєв]

latawiec

[лятавєц]

Ł ł

[у]

łyżka

[уижка]

łódź

[уудь]

ławka

[уавка]

M m

[м]

moneta

[монета]

marchewka

[мархевка]

mama

[мама]

N n

[н]

nowy

[нови]

naparstek

[напарстек]

numer

[нумер]

Ń ń

[нь]

bańka

[банька]

jesień

[єсєнь]

jeleń

[єлєнь]

Ni ni

[нь]

Niemcy

[Нємци]

niedźwiedź

[нєдьвєдь]

niedozwolony

[нєдозвольони]

O o

[о]

olej

[олєй]

owoc

[овоц]

obcas

[обцас]

Ó ó

[у]

ósmy

[усми]

ówczesny

[увчесни]

porównać

[порувнать]

P p

[п]

parasol

[парасоль]

prąd

[пронд]

parabola

[параболя]

R r

[р]

rower

[ровер]

rynek

[ринек]

rura

[рура]

Rz rz

[ж]

rzemiosło

[жемьосуо]

rzeźnik

[жезьнік]

rząd

[жонд]

S s

[с]

samolot

[самольот]

samotny

[самотни]

samodzielny

[самодзєльни]

Ś ś

[сь]

śnieg

[сьнєґ]

śmieszny

[сьмєшни]

świszczący

[сьвіщонци]

Si si

[сь]

siedem

[сєдем]

siwy

[сіви]

siano

[сяно]

Sz sz

[ш]

szuflada

[шуфляда]

szatnia

[шатня]

szalik

[шалік]

T t

[т]

tablica

[табліца]

tabletka

[таблєтка]

tulipan

[туліпан]

U u

[У]

Ukraina

[Украіна]

ucho

[ухо]

sznur

[шнур]

W w

[в]

wifi

[віфі]

woda

[вода]

waga

[ваґа]

Y y

[и]

siwy

[сіви]

styl

[стиль]

dysk

[диск]

Z z

[з]

zaliczka

[залічка]

ząb

[зонб]

zebra

[зебра]

Ź ź

[зь]

źrebak

[зьребак]

źródło

[зьрудуо]

źrenica

[зьреніца]

Zi zi

[зь]

ziemia

[зємя]

ziarno

[зярно]

zima

[зіма]

Ż ż

[ж]

żyrafa

[жирафа]

żyrandol

[жирандоль]

Paryż

[Париж]