Alfabet ukraiński

Naucz się alfabetu ukraińskiego. Jest również nazywany cyrylicą ukraińską lub ukraińską azbuką. Zawiera 33 znaki.

Alfabet można pobrać w formacie PDF.

А а

[a]

алфавіт

[alfawit]

автомобіль

[awtomobil]

ананас

[ananas]

Б б

[b]

банан

[banan]

будинок

[budynok]

безліч

[bezlicz]

В в

[w]

вода

[woda]

виделка

[wydelka]

вулиця

[wulycja]

Г г

[h]

голова

[holowa]

грати

[hraty]

готель

[hotel]

Ґ ґ

[g]

ґумка

[gumka]

ґанок

[ganok]

ґудзик

[gudzyk]

Д д

[d]

дім

[dim]

дерево

[derewo]

добрий

[dobryj]

Е е

[e]

екскаватор

[ekskawator]

екватор

[ekwator]

дерево

[derewo]

Є є

[je]

Європа

[Jewropa]

єдиний

[jedynyj]

життєвий

[żytćewyj]

Ж ж

[ż]

жінка

[żinka]

життя

[żytća]

між

[miż]

З з

[z]

зуб

[zub]

залізниця

[zaliznycja]

вокзал

[wokzal]

И и

[y]

сир

[syr]

невинний

[newynnyj]

кмітливий

[kmitlywyj]

І і

[i]

Інтернет

[Internet]

іграшка

[ihraszka]

цікавий

[cikawyj]

Ї ї

[ji]

їжак

[jiżak]

їсти

[jisty]

їхати

[jichaty]

Й й

[j]

йогурт

[johurt]

інтересний

[interesnyj]

довгий

[dowhyj]

К к

[k]

кімната

[kimnata]

ковдра

[kowdra]

камінь

[kamiń]

Л л

[l]

любов

[ljubow]

літо

[lito]

лопата

[lopata]

М м

[m]

мова

[mowa]

місто

[misto]

музика

[muzyka]

Н н

[n]

новини

[nowyny]

ніс

[nis]

ніж

[niż]

О о

[o]

озеро

[ozero]

овочі

[owoczi]

повінь

[powiń]

П п

[p]

правда

[prawda]

паста

[pasta]

помідор

[pomidor]

Р р

[r]

риба

[ryba]

робота

[robota]

ринок

[rynok]

С с

[s]

село

[selo]

сонце

[sonce]

сіль

[sil]

Т т

[t]

тато

[tato]

туман

[tuman]

телевізор

[telewizor]

У у

[u]

Україна

[Ukrajina]

удав

[udaw]

дуб

[dub]

Ф ф

[f]

фізика

[fizyka]

фаворит

[faworyt]

Фінляндія

[Finljandija]

Х х

[ch]

хліб

[chlib]

ховати

[chowaty]

хвіст

[chwist]

Ц ц

[c]

цибуля

[cybulja]

церква

[cerkwa]

цукор

[cukor]

Ч ч

[cz]

Чехія

[Czechija]

чесний

[czesnyj]

читати

[czytaty]

Ш ш

[sz]

шампунь

[szampuń]

шина

[szyna]

кошик

[koszyk]

Щ щ

[szsz]

щука

[szczuka]

кущ

[kuszcz]

щеня

[szczenja]

ь

miękki znak

сіль

[sil]

лінь

[liń]

вільний

[wilnyj]

Ю ю

[ju]

юнак

[junak]

ювілей

[juwilej]

любити

[ljubyty]

Я я

[ja]

яблуко

[jabluko]

яма

[jama]

якор

[jakor]